Türkiye İçin Karbon Fiyatlandırılmasının Ekonomik, Mali ve Sektörel Etkilerinin Belirlenmesi

Proje kapsamında karbon fiyatlandırma politikalarının etkilerinin öngörülmesi amacı ile model çalışmaları gerçekleştirilecek ve bu çalışmayı içeren rapor hazırlanacaktır.

Proje Sahibi: Vivid Economics, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Dünya Bankası (Partnership for Market Readiness PMR)
Proje Başlangıç Tarihi: Mart 2017
Proje Bitiş Tarihi: Devam Ediyor
Projenin Açıklaması: Türkiye, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında Ulusal Katkı Niyeti’nde (INDC) ortaya koyduğu hedeflerine ulaşabilmek adına karbon fiyatlandırması gibi piyasa temelli mekanizmaları değerlendirmektedir.
Bu projede piyasa temelli mekanizmaların sağlayabileceği emisyon azaltımları ve mekanizmalar sayesinde oluşabilecek muhtemel ekonomik etkiler daya iyi anlaşılacaktır. Bu etkiler arasında; emisyon azaltım etkisi ve ekonomik, mali ve sektörel etkiler vardır.
Vivid Economics ve Life Enerji’nin dahil olduğu ve Yrd. Doç. Dr. Kemal Sarıca tarafından desteklenen konsorsiyum, bu projede yer almaktadır.
Proje kapsamında çeşitli çalıştay, toplantı ve eğitimler düzenlenecektir. Projenin ana çıktısı ise karbon fiyatlandırma politikalarının etkilerinin öngörülmesi amacı ile model çalışmaları gerçekleştirmek ve bu çalışmayı içeren rapor hazırlamaktır.