Türkiye’de Yenilenebilir Enerjinin Etkisinin Değerlendirilmesi

Bu proje kapsamında Türkiye’de yenilenebilir enerjinin geçmişten günümüze kadar olan gelişimini ve bu gelişimin etkilerini inceleyen bir rapor hazırlanacaktır.

Proje Sahibi: Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ)
Proje Başlangıç Tarihi: Mart 2017
Proje Bitiş Tarihi: Devam Ediyor
Projenin Açıklaması: Yenilenebilir enerjinin kullanımının artması ile yenilenebilir enerjinin çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri daha belirgin hale gelmiştir.
Bu proje kapsamında Life Enerji, Türkiye’de yenilenebilir enerjinin geçmişten günümüze kadar olan gelişimini ve bu gelişimin etkilerini inceleyen bir rapor hazırlayacaktır. Türkiye’nin enerji üretim politikaları ışığında ileriye dönük projeksiyonlar yapılacaktır. Bu projeksiyonlar politika yapıcılara gelecekte yenilenebilir enerjinin kullanım seviyesinin sosyal ve çevresel etkilerinin yanı sıra ekonomik olarak etkilerini de sunacaktır. Geliştirilecek olan kullanıcı dostu Excel tabanlı bir hesaplama aracı ile hem bugün için etkiler göz önüne serilecek hem de projeksiyonlar ve olası senaryolar için etkilerin gözlemlenmesi olanaklı hale gelecektir. Proje kapsamında, biri geri bildirim, diğeri kapanış toplantısı olmak üzere iki tane toplantı düzenlenecektir.