Emisyon Ticaret Sisteminin Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Proje kapsamında Türkiye”de bir emisyon ticaret sisteminin kurulması ve işletilmesine yönelik bir yol haritası çıkarılmış ve bu çalışmayı içeren rapor hazırlanmıştır.

Proje Sahibi: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Dünya Bankası (PMR)
Proje Başlangıç Tarihi: Kasım 2015
Proje Bitiş Tarihi: Şubat 2017
Projenin Açıklaması: Türkiye, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında Ulusal Katkı Niyeti’nde (INDC) ortaya koyduğu hedeflerine ulaşabilmek adına karbon fiyatlandırması gibi piyasa temelli mekanizmaları değerlendirmektedir.

Ecofys, FutureCamp ve Life Enerji’nin de dahil olduğu ve Av. Özlem Döğerlioğlu tarafından desteklenen bir konsorsiyum, bu projede yer almıştır.  Projenin ana amacı Türkiye’de bir sera gazı emisyon ticaret sisteminin kurulmasının ve işletilmesinin dikkate alınmasına yönelik yol haritasının çıkarılmasıdır. Projenin ana çıktısı ise PMR Türkiye kapsamında hazırlanan ilk analik rapordur. “Türkiye’de Sera Gazı Emisyon Ticareti Sisteminin Oluşturulması ve İşletilmesinin Ele Alınmasına Yönelik Yol Haritası” raporu ile “Türkiye’de Emisyon Ticareti-Tesis İşletmecileri için Rehber” hazırlanmıştır. Analitik rapor için tıklayınız.

Konsorsiyum, raporun hazırlanma sürecinde yol haritasını geliştirmek için Şubat, Mart ve Eylül 2016 tarihlerinde üç adet kamu ve özel sektörün katılımıyla çalıştaylar düzenlemiş ve yoğun paydaş etkileşiminden faydalanmıştır. Çalıştay ve toplantılar esnasında rapora konu olan emisyon ticaret sistemi tasarım unsurları, Türkiye’de pilot bir emisyon ticaret sistemi için senaryo çalışmaları, politika etkileşimi, yasal ve kurumsal altyapı konuları üzerine kapasite artışı yapılmıştır.