Doğrulama ve Yetkilendirme Tebliği – Doğrulama Kılavuzunun Yazılması

Bu proje kapsamında hazırlanan kılavuz ile hem doğrulama süreci hem de doğrulama raporunun nasıl hazırlanması gerektiği konuları işletme ve doğrulayıcı kuruluşlara anlatılmaktadır.

Proje Sahibi: Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ)
Proje Başlangıç Tarihi: Haziran 2016
Proje Bitiş Tarihi: Mart 2017
Projenin Açıklaması: 17 Mayıs 2014 tarihinde revize edilerek yayımlanan “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” ile belirlenen faaliyetleri yürüten işletmelere izleme, raporlama ve doğrulama yükümlülüğü gelmiştir. Akabinde de Yönetmelik kapsamını detaylandıran “Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması Hakkında Tebliğ” ve “Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği” yayımlanmıştır.
Bu projeyle, Mevzuat dili basitleştirilip doğrulama raporlarının, doğrulayıcı kuruluşlar tarafından kolaylıkla doldurulmasını sağlamak amacıyla yol gösterici bir kılavuz hazırlanmıştır. Bu kılavuz aynı zamanda doğrulama sürecini hem işletmlere hem de doğrulayıcı kuruluşlara adım adım anlatmaktadır. Aynı zamanda doğrulama süreci, Çevrim İçi Veri Yönetim Sistemi üzerinden yürütüleceği için kılavuz içerisnde sık sık ssitem hakkında bilgilere yer verilmiştir.
“Doğrulama ve Yetkilendindirme Tebliği-Doğrulama Kılavuzu” için tıklayınız.