AGE Denizli Doğalgaz Elektrik Üretim A.Ş. için İlk İzleme Planı ve Emisyon Raporlarının Doğrulanması Hizmeti

Bu proje kapsamında AGE Enerji Santrali için izleme planı ve emisyon raporlarının hazırlanması hizmeti verilmiştir.

Proje Sahibi: AGE Denizli Doğalgaz Elektrik Üretim A.Ş
Proje Başlangıç Tarihi: Şubat 2016
Proje Bitiş Tarihi: Devam Ediyor
Projenin Açıklaması: 17 Mayıs 2014 tarihinde revize edilerek yayımlanan “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” ile belirlenen faaliyetleri yürüten işletmelere izleme, raporlama ve doğrulama yükümlülüğü gelmiştir.
AGE Enerji Santrali için izleme planı ve emisyon raporlarının hazırlanması hizmeti verilmiştir. Akabinde de firma, doğrulama sürecinde de desteklenecektir.