Fotoğraf: Hürriyet

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yedi bölge için de hazırlanacak olan iklim eylem planlarının ilki olan Karadeniz İklim Eylem Planı’nı açıkladı. 

Kurum açıklamasında etkileri küresel çapta her geçen gün ağırlaşan iklim krizi ile mücadele vurgusu yaptı. İlk eylem planının Karadeniz için hazırlanmasının temel nedeninin bölgenin coğrafi yapısından kaynaklı iklim değişikliği hassaslığı olduğu belirtildi. Karadeniz’in engebeli yapısı sebebiyle bölgede gözlenen yağışların kısa sürede sellere dönüşmesi ve buna bağlı can ve mal kayıplarının yaşanmasının iklim krizi ile birlikte ivmelenmesinin, bölgeyi iklim değişikliğine karşı korunmasız kılmakta olduğunun da altı çizildi. 

İklim değişikliği adaptasyonu tedbirlerinin ağırlıkta olduğu eylem planının ana maddeleri şu şekilde sıralanmıştır:

 

 1. Mekânsal strateji planı ve bütün ölçeklerdeki mekânsal planlar iklim değişikliği parametreleri dikkate alınarak hazırlanacaktır.
 2. Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Artvin ve Samsun illeri öncelikli olmak üzere dere yataklarında yer alan binalar tespit edilecek ve uygun alanlar için kamulaştırma ve taşıma süreci planlanacaktır.
 3. Yüksek heyelan riski bulunan bölgelerde yer alan binalar tespit edilerek uygun alanlara taşınacak ve bu bölgelerde inşa faaliyetlerine izin verilmeyecek. 
 4. Yerel yönetimler uhdesindeki ekonomik ömrünü tamamlamış veya yetersiz kesit genişliğine sahip köprülerin önceliklendirme yapılarak kaldırılması için tespit çalışmaları yapılacaktır.
 5. Karadeniz Sahil Yolu’nun yağış sularının denize ulaşmasına engel olan bölümlerinde menfezlerin kapasitesi artırılacaktır.
 6. Karadeniz Sahil Yolu’nda ve risk altında olan karayollarının altyapısının belli noktalarında ani oluşan taşkınların denize iletilmesini sağlayan su hatları ve tüneller oluşturulacaktır.
 7. Dere yataklarının doğal yapısının bozulmaması için bölgede faaliyet gösteren tesislerde denetimler sıklaştırılacak.
 8. Kamu hizmeti veren binaların aşırı iklim olaylarından daha az etkilenecekleri şekilde kent planlarında yer seçimleri yapılacaktır.
 9. İklim Değişikliği ve etkileri konusunda yerel yönetimlere düzenli eğitimler verilecektir. 
 10. Yağış suları ve kanalizasyon suları ayrık sistem haline dönüştürülecektir.
 11. İçme suyu, atıksu arıtma ve atık depolama gibi kritik altyapı tesislerinin afet risk analizleri yapılacaktır.
 12. Doğal afet riski taşıyan alanlarda can ve mal güvenliği açısından erken uyarı sistemleri konusunda ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanacaktır.
 13. Bölgedeki yapılaşmada enerji verimli, iklim duyarlı ve ekolojik özellikli yerel yapı malzemelerinin kullanımı özendirilecek ve yaygınlaştırılması desteklenecektir.
 14. Bölge genelinde yol yapımında geçirgen materyaller kullanılması teşvik edilecektir.
 15. Atıkların dere yataklarında ilave yük oluşturmaması için bölgede atık yönetimi ve sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacak. 

Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı tarafından yayımlanmış Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı’nın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Kalan altı bölge için iklim eylem planlarının altı ay içinde tamamlanması bekleniyor. 

 

Yorum Ekle

Mail adresiniz yayınlanmayacaktır. * ile işaretli alanlar zorunludur.