Son on yılda, Türkiye ekonomisi ortalama %5 oranında büyümüş ve bu da Türkiye enerji piyasasında enerji talebinin ve yatırımın ana itici gücü olmuştur. Temmuz 2017’de, Türkiye elektrik üretiminin % 34’ü doğalgazdan; % 31’i kömürden; %24’ü Hidroelektrikten; % 6’sı rüzgardan; %2’si Jeotermalden ve %3 ’ünü ise diğer kaynaklardan sağlanmıştır.[1] Türkiye’nin doğalgaz kullanımına olan bağımlılığı, artan petrol ve gaz ithalatıyla birlikte artmış ve Türkiye ekonomisini dalgalanmalara giderek daha fazla maruz bırakmıştır.[2]

Belirtilen bu nedenlerden dolayı Türkiye’nin kendi enerjisini üretebilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda rüzgar enerji tesisleri enerji sektörüne yardımcı olabilme potansiyeli sunmaktadır.

Ayen Enerji  A.Ş. (Ayen Enerji) Balıkesir ili, Kepsut ilçesinde Çaypınar RES adında temiz enerji ve yerli kaynaklardan elektrik üretmek amacı ile rüzgar enerjisine dayalı bir üretim santrali projesinin yatırımı için çalışmalar yürütmektedir. Proje 7 adet türbin ile toplam 25 MWm/24 MWe kurulu elektriksel güçte olacak ve yılda yaklaşık 84.000 MWh elektrik üretimi yapacaktır. Türkiye’nin mevcut enerji üretim tahminleri ile karşılaştırıldığında projenin yılda yaklaşık 48.854 ton karbon azaltımı sağlayacaktır.

Proje için hazırlanmış teknik olmayan özet raporlarının İngilizce ve Türkçe versiyonlarına aşağıdaki linkler kanalı ile ulaşabilirsiniz:

Ayrıca, projenin Gold Standard karbon sertifikasyonu kapsamında hazırlanmış taslak Local Stakeholder Consultation Report (Yerel Paydaş Katılımı Raporu) ve Project Design Document (Proje Tasarım Dokümanı) dokümanları da aşağıdaki linklerde paylaşılmıştır:

 

[1] https://www.mondaq.com/turkey/renewables/782900/energy-2019

[2] https://www.iea.org/reports/energy-policies-of-iea-countries-turkey-2016-review

Yorum Ekle

Mail adresiniz yayınlanmayacaktır. * ile işaretli alanlar zorunludur.