Sentez Raporu: Türkiye’de Karbon Fiyatlamasının Uygulanması

Sentez Raporu: Türkiye’de Karbon Fiyatlamasının Uygulanması

Bu çalışma , “Türkiye İçin Karbon Fiyatlandırılmasının Ekonomik, Mali ve Sektörel Etkilerinin Belirlenmesi”, “Türkiye İçin Sektörel Marjinal Azaltım Maliyet Eğrilerinin Belirlenmesi”, “Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarının Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi” ve “Emisyon Ticaret Sisteminin Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi” projelerinin sentez raporuyla...

Devamı
Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarının Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarının Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Proje kapsamında karbon vergisi ve piyasa temeli mekanizmaların Türkiyeye uygunluğu değerlendirilecek ve bu çalışmayı içeren rapor hazırlanacaktır. Proje Sahibi: Ricardo EAE aracılığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Dünya Bankası  (Partnership for Market Readiness – PMR) Proje Başlangıç Tarihi: Haziran 2015 Proje Bitiş Tarihi: Devam Ediyor Projenin Açıklaması: Türkiye, iklim...

Devamı
Türkiye İçin Sektörel Marjinal Azaltım Maliyet Eğrilerinin Belirlenmesi

Türkiye İçin Sektörel Marjinal Azaltım Maliyet Eğrilerinin Belirlenmesi

Proje kapsamında sektöre özgü marjinal azaltım maliyet eğrileri modellenecek ve bu modelleme çalışmasını içeren bir rapor hazırlanacaktır. Proje Sahibi: Ecofys ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Dünya Bankası  (Partnership for Market Readiness PMR) Proje Başlangıç Tarihi: Mart 2017 Proje Bitiş Tarihi: Devam Ediyor Projenin Açıklaması: Türkiye, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında Ulusal...

Devamı
Türkiye İçin Karbon Fiyatlandırılmasının Ekonomik, Mali ve Sektörel Etkilerinin Belirlenmesi

Türkiye İçin Karbon Fiyatlandırılmasının Ekonomik, Mali ve Sektörel Etkilerinin Belirlenmesi

Proje kapsamında karbon fiyatlandırma politikalarının etkilerinin öngörülmesi amacı ile model çalışmaları gerçekleştirilecek ve bu çalışmayı içeren rapor hazırlanacaktır. Proje Sahibi: Vivid Economics, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Dünya Bankası (Partnership for Market Readiness PMR) Proje Başlangıç Tarihi: Mart 2017 Proje Bitiş Tarihi: Devam Ediyor Projenin Açıklaması: Türkiye, iklim...

Devamı
SYSC Çimento için İzleme Planı ve Emisyon Raporlarının Doğrulanması Hizmeti

SYSC Çimento için İzleme Planı ve Emisyon Raporlarının Doğrulanması Hizmeti

Bu proje kapsamında SYSC Çimento tesisi için izleme planı ve emisyon raporlarının hazırlanması hizmeti verilmiştir. Proje Sahibi: SYSC Çimento İnş. San. Tic.A.Ş Proje Başlangıç Tarihi: Mart 2017 Proje Bitiş Tarihi: Devam Ediyor Projenin Açıklaması: 17 Mayıs 2014 tarihinde revize edilerek yayımlanan “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” ile belirlenen faaliyetleri yürüten...

Devamı
AGE Denizli Doğalgaz Elektrik Üretim A.Ş. için İlk İzleme Planı ve Emisyon Raporlarının Doğrulanması Hizmeti

AGE Denizli Doğalgaz Elektrik Üretim A.Ş. için İlk İzleme Planı ve Emisyon Raporlarının Doğrulanması Hizmeti

Bu proje kapsamında AGE Enerji Santrali için izleme planı ve emisyon raporlarının hazırlanması hizmeti verilmiştir. Proje Sahibi: AGE Denizli Doğalgaz Elektrik Üretim A.Ş Proje Başlangıç Tarihi: Şubat 2016 Proje Bitiş Tarihi: Devam Ediyor Projenin Açıklaması: 17 Mayıs 2014 tarihinde revize edilerek yayımlanan “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” ile belirlenen faaliyetleri...

Devamı
Doğrulama ve Yetkilendirme Tebliği – Doğrulama Kılavuzunun Yazılması

Doğrulama ve Yetkilendirme Tebliği – Doğrulama Kılavuzunun Yazılması

Bu proje kapsamında hazırlanan kılavuz ile hem doğrulama süreci hem de doğrulama raporunun nasıl hazırlanması gerektiği konuları işletme ve doğrulayıcı kuruluşlara anlatılmaktadır. Proje Sahibi: Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) Proje Başlangıç Tarihi: Haziran 2016 Proje Bitiş Tarihi: Mart 2017 Projenin Açıklaması: 17 Mayıs 2014 tarihinde revize edilerek yayımlanan “Sera Gazı...

Devamı
Türkiye’de Yenilenebilir Enerjinin Etkisinin Değerlendirilmesi

Türkiye’de Yenilenebilir Enerjinin Etkisinin Değerlendirilmesi

Bu proje kapsamında Türkiye’de yenilenebilir enerjinin geçmişten günümüze kadar olan gelişimini ve bu gelişimin etkilerini inceleyen bir rapor hazırlanacaktır. Proje Sahibi: Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) Proje Başlangıç Tarihi: Mart 2017 Proje Bitiş Tarihi: Devam Ediyor Projenin Açıklaması: Yenilenebilir enerjinin kullanımının artması ile yenilenebilir enerjinin çevresel, sosyal ve...

Devamı
Emisyon Ticaret Sisteminin Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Emisyon Ticaret Sisteminin Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Proje kapsamında Türkiye”de bir emisyon ticaret sisteminin kurulması ve işletilmesine yönelik bir yol haritası çıkarılmış ve bu çalışmayı içeren rapor hazırlanmıştır. Proje Sahibi: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Dünya Bankası (PMR) Proje Başlangıç Tarihi: Kasım 2015 Proje Bitiş Tarihi: Şubat 2017 Projenin Açıklaması: Türkiye, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında Ulusal Katkı...

Devamı
İzmir ve Ege Bölgesinde Hayvansal ve Organik Atıklardan Biyogaz Yatırımlarının Değerlendirilmesi Seminerinin Düzenlenmesi

İzmir ve Ege Bölgesinde Hayvansal ve Organik Atıklardan Biyogaz Yatırımlarının Değerlendirilmesi Seminerinin Düzenlenmesi

Biyogaz tesislerinin kurulumunun ve biyogaz yatırımlarının değerlendirilmesi amacıyla farklı sektörlerden katılımcıların bir araya gelmesi sağlanarak, seminer düzenlenmiştir. Proje Sahibi: Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) Proje Başlangıç Tarihi: Ocak 2017 Proje Bitiş Tarihi: Ocak 2017 Projenin Açıklaması: Biyogaz tesislerinin kurulumunun ve biyogaz yatırımlarının değerlendirilmesi...

Devamı
İzleme, Raporlama ve Doğrulama Çimento Tesisleri Pilot Çalışmaları

İzleme, Raporlama ve Doğrulama Çimento Tesisleri Pilot Çalışmaları

Proje kapsamında gönüllü olan 5 çimento tesisinin pilot izleme, raporlama ve doğrulama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Proje Sahibi: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Dünya Bankası (PMR) Proje Başlangıç Tarihi: Eylül 2014 Proje Bitiş Tarihi: Nisan 2016 Projenin Açıklaması: 17 Mayıs 2014 tarihinde revize edilerek yayımlanan “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” ile...

Devamı
DAHA FAZLASIYükleniyor ...