Türkiye’nin İklim Değişikliği Politikası Oluşuyor

Türkiye’nin İklim Değişikliği Politikası Oluşuyor

Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS-UNFCCC) sekretaryasına Ulusal katkı niyetini (INDC) 30 Eylül 2015’de sundu. Buna göre Türkiye, referans senaryoya (BAU) göre 2030 yılında 1,175 MtCO2e olacağı tahmin edilen sera gazı emisyonlarını toplamda %21 azaltarak 929 MtCO2e düşürmeyi hedeflemektedir. Bu hedefi gerçekleştirmek için güneş santrali kapasitesini 10...

Devamı
Demir Çelik Sektörü Özelinde Sera Gazı Emisyonu İzleme Planlarının Hazırlanmasında Takip Edilmesi Gereken Özel İzleme Kuralları

Demir Çelik Sektörü Özelinde Sera Gazı Emisyonu İzleme Planlarının Hazırlanmasında Takip Edilmesi Gereken Özel İzleme Kuralları

Bilindiği gibi, Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında mevzuat (Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik & Tebliğ) kapsamında oluşturulan izleme planları 2014 Eylül ayı sonunda Bakanlık onayına sunuldu. İzleme planlarının hazırlanmasında ve kontrol edilmesinde dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar mevcut. Yönetmelik Ek-1’de listelenen faaliyetlerden...

Devamı
Sera Gazı Emisyonu İzleme Planlarında Belirsizlik Konusu

Sera Gazı Emisyonu İzleme Planlarında Belirsizlik Konusu

İzleme planı denilen doküman: izleme döneminde sera gazı emisyonlarının hesaplanması ve ölçülebilmesi için önerilen en uygun yöntemlerden oluşan plandır. İzleme planı, emisyon raporunun temelini oluşturur. Örneğin: planda izlenecek kaynak akışları, kullanılacak hesaplama faktörleri, hangi analizlerin yapılacağı vb. konularda verilen bilgiler emisyon raporunun temelini oluşturur. İzleme...

Devamı
Lima İklim Zirvesi ve Türkiye’nin Önündeki Yol

Lima İklim Zirvesi ve Türkiye’nin Önündeki Yol

Peru’nun başkenti Lima’ da gerçekleştirilen 20. Taraflar konferansı küresel sıcaklık artışının 2 0C ile sınırlandırılması için karbon yükünün ülkelere paylaştırılmasına yönelik sözleşmeye (Paris COP 21) doğru bir sonuç bildirgesi “Lima Call for Climate Action – Lima Çağrısı” ile kapandı. Söz konusu konferans, 2011 yılında gerçekleştirilen Durban taraflar konferansında (COP17) ve 2013 yılındaki...

Devamı
Karşılaştırmalı Güneş Enerjisinden Yararlanma Dersleri

Karşılaştırmalı Güneş Enerjisinden Yararlanma Dersleri

Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında elektrik talebi en çok artan ve güneş potansiyeli en yüksek ülkelerden biri olmasına rağmen, güneşten elektrik üretmede (PV) son sıralarda yer alıyor. Oysa güneşten su ısıtması konusunda Çin, Amerika ve Almanya’dan sonra az farkla 4. sırada. Peki Türkiye güneşten su ısıtma konusunda bu kadar başarılı iken, neden elektrik üretiminde sonlarda?

Devamı
Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanmasına Ait Döngü

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanmasına Ait Döngü

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik, 17 Mayıs 2014 tarihinde 29003 sayılı resmi gazetede revize edilerek yayınlandı. Bu yönetmelik ile birlikte üç basamaktan oluşan; sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması süreci de daha da netleşmiş oldu. Bu sürece ait tarihler bu Yönetmeliğin yayınlamasıyla beraber kesinleşmiş bulunmaktadır. Soldaki şekilde görüleceği...

Devamı
Sera Gazı Emisyonları İçin İzleme Planı Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Sera Gazı Emisyonları İçin İzleme Planı Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Avrupa’da uzun yıllardır var olan sera gazı emisyonlarının izlenmesi gerekliği artık Türkiye’de de yürürlüğe giren yönetmelik ile zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda 17 Mayıs 2014 tarihinde 29003 sayılı resmi gazetede Sera Gazlarının Takibi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) revize edilerek yayınlandı. Yönetmeliğin revize olması ile artık Sera Gazlarının İzlenmesi ile ilgili süreç ve tarihler...

Devamı
Lisanssız Elektrik Üretimi: Kısa Bir Değerlendirme

Lisanssız Elektrik Üretimi: Kısa Bir Değerlendirme

Birkaç defa baştan sona yenilenen Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin son hali Ekim 2013’te yürürlüğe girerek, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı küçük çaplı elektrik üretim tesislerinin kurulması için gerekli mevzuat altyapısı tamamlanmış oldu. Yönetmeliğin ardından, başta Meram Bölgesi olmak üzere Anadolu’nun güneşi daha fazla olan güney şeridinin neredeyse tümünde yüksek miktarda...

Devamı
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik Üzerine

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik Üzerine

Daha önceki yazılarımda değindiğim, 25.04.2012 tarih ve 28274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkındaki Yönetmelik, bazı maddeleri revize edilerek 17.05.2014 tarih, 29003 sayılı gazetede yeniden yayımlandı. Bir önceki yönetmeliğe göre birkaç önemli değişiklik var, bu değişikliklerden kısaca bahsetmekte yarar görüyorum. İlk olarak; Haziran 2014 sonu...

Devamı
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliği Okuma Kılavuzu

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliği Okuma Kılavuzu

Sera gazı emisyonlarını izleme raporlama ve doğrulama ilişkin yönetmelik, 25.04.2012 tarihli resmi gazetede yayınlandı. Bu yönetmeliğin yayınlanışını, Türkiye’nin iklim değişikliğine yönelik çalışmalarında bir dönüm noktası olarak görüyor ve yönetmeliğin hazırlanışında emeği geçenleri kutluyorum. Zira emisyona neden olan sektörlerin belirlenerek emisyonlarının izlenmesi; iklim değişikliğine...

Devamı