Türkiye’de Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Politika Seçeneklerinin Değerlendirilmesi Projesinin Kapanış Konferansı Gerçekleştirildi

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Projesi kapsamında “Türkiye’de Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Politika Seçeneklerinin Değerlendirilmesi” projesi, Türkiye’nin sera gazı emisyon azaltım hedeflerine ulaşmada farklı piyasa temelli mekanizmaların uygunluğunu değerlendirmektedir. Türkiye’deki öncelikli sektörlerde uygulanabilecek potansiyel yaklaşımları geliştirmek için uluslararası tecrübeden ve Türkiye’deki paydaşların kapsamlı katılımından yararlanılmıştır. Proje kapsamında: karbon vergisi, enerji verimliliği ticareti, yenilenebilir enerji ticareti, sonuç odaklı finansman ve kapsamlı kredilendirme piyasa temelli  mekanizmaların belirlenen sektörler (enerji, sanayi, atık, binalar, ulaşım) için uygunluğu değerlendirilmektedir.

Bu projenin yürütücüleri: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı- Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü-İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı, PMR Türkiye ekibidir. Projenin gerçekleştiricileri ise Ricardo AEA, Ecofys ve Life Enerji uzmanlarıdır. Projenin ana çıktısı ise Türkiye’de Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarının Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi üzere analitik raporun yayınlanmasıdır.

Türkiye’de sera gazı emisyonlarının azaltımına katkı sağlamaya yönelik olarak piyasa temelli mekanizmalar hakkında kapasite geliştirme faaliyetleri Haziran 2016’da gerçekleştirilen ilk yönlendirme toplantısıyla başlamıştır. Projenin kapanış konferansı ise 23 Mayıs 2017 tarihinde özel sektör ve kamu sektörü paydaşlarının katılımıyla The Greenpark Otel’de başarı ile gerçekleştirilmiştir.

Yapılan kapanış konferansında, proje boyunca uygunlukları değerlendirilen, karbon vergisi, enerji verimliliği sertifikası ticareti, yenilenebilir enerji sertifikası ticareti, sonuç odaklı finansman ve kapsamlı kredilendirme mekanizmaları tek tek incelenmiştir. Raporda yer verildiği gibi her bir piyasa temelli mekanizma incelenirken her biri için gelirin tekrar kullanım mekanizması, uluslararası örnek ve deneyimlere yere verilmiştir. En önemlisi ise her bir piyasa temelli mekanizmanın Türkiye’de mevcut ve gelecekteki politikalarla nasıl etkileşebileceği değerlendirilmektedir. Son olarak, konferans esnasında her bir piyasa temelli mekanizma ve ilgili sektör için Türkiye’ye uygunluğunun analizi uzmanlarca aktarmışlardır. Türkiye’ye uygunluğu açısından geliştirilen ve analiz edilen beş PTM’yi ele almaktadır. Ele alınan beş PTM şunlardır:

1) elektrik üretimine uygulanan karbon vergisi;

2) binalar için uygulanan enerji verimliliği ticaret sistemi;

3) elektrik sektörüne uygulanan yenilenebilir enerji sertifika ticareti sistemi;

4) sanayi sektöründe Hindistan’da uygulanan Perform, Achieve, Trade modeline dayanan bir sistem;

5) ulaştırma sektörüne uygulanan sonuç odaklı finansman.

Ayırca, projenin raporu çok yakında yayınlanacaktır. Proje özelinde daha fazla bilgi için PMR Türkiye’nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 

Yorum Ekle

Mail adresiniz yayınlanmayacaktır. * ile işaretli alanlar zorunludur.