Türkiye İçin Karbon Fiyatlandırılmasının Ekonomik, Mali ve Sektörel Etkileri ile Sektörel Marjinal Azaltım Maliyet Eğrilerinin Belirlenmesi – 3. Değerlendirme Toplantısı

3. Değerlenlendirme toplantısı, 15 Aralık 2017 tarihinde özel ve kamu sekörleri paydaşlarının katılımıyla Ataköş Otel, Ankara’da gerçekleştirildi.

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Projesi kapsamında “Türkiye İçin Karbon Fiyatlandırılmasının Ekonomik, Mali ve Sektörel Etkileri ile Sektörel Marjinal Azaltım Maliyet Eğrilerinin Belirlenmesi” Projesi, karbon fiyatlandırmasının potansiyel etkilerini modelleyecektir.  Modelleme esnasında birden fazla modelleme aracı birlikte kullanılacaktır. Bunlar: Vivid Economy-wide Modeli, Vivid Economics’in Endüstriyel Piyasa Modeli (IMM), Entegre MARKAL-EFOM Sistemi (TIMES) Modeli ve Sektörel Marjinal Azaltım Maliyeti Eğrileri’dir (MACC).

Bu projenin yürütücüleri: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü – İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı, PMR Türkiye ekibi ve Dünya Bankası’dır. Proje danışmanları ise Ecofys, Vivid Economics, Life Enerji, uzmanları ile Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Yrd. Doç. Dr. Kemal Sarıca’dır.

Proje faaliyetleri, özel ve kamu sektörleri paydaşlarının katılımıyla 8-9 Mart tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen yönlendirme toplantısı ile başlamıştır. Bu toplantının akabinde özel ve kamu sektörleri paydaşlarının aktif katılımı ile modelleme çalışmaları başlatılmıştır. 5 Temmuz 2017 tarihinde yapılan ilk değerlendirme toplantısına kadar modelleme çalışmalarında kullanılacak veriler toplanmıştır. Bundan bir önceki, yani 2. Değerlendirme toplantısı ile yapılan modelleme çalışmalarında temel alınan veriler ve varsayımlar üzerinden geçilmiş ve ön modelleme sonuçları değerlendirilmştir. Akabinde paydaşlardan alınan görüşler ve yorumlar ile modelleme çalışmasına devam edilip modeller çalıştırılmıştır. Modellerin ön sonuçları ise bu değerlendirme toplantısında hem özel hem de kamu sektörü paydaşları ile paylaşılmıştır. Modelleme projesinin sonuna yaklaşılırken yapılan bu toplantı, 3. Değerlendirme toplantısı, ile alınan görüş ve yorumlar oldukça kıymetli ve proje açısından yararlı olmuştur. Yapılan bu toplantı neticesinde modeller son haline getirilmeye başlanmıştır. Şubat ayı içerisinde yapılacak son toplantı ile modelleme çalışması sona erecektir.

Yorum Ekle

Mail adresiniz yayınlanmayacaktır. * ile işaretli alanlar zorunludur.