Türkiye İçin Karbon Fiyatlandırılmasının Ekonomik, Mali ve Sektörel Etkileri ile Sektörel Marjinal Azaltım Maliyet Eğrilerinin Belirlenmesi – 2. Değerlendirme Toplantısı

2. Değerlenlendirme toplantısı, 14-15 Eylül 2017 tarihinde özel ve kamu sekörleri paydaşlarının katılımıyla Ataköş Otel, Ankara’da gerçekleştirildi.

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Projesi kapsamında “Türkiye İçin Karbon Fiyatlandırılmasının Ekonomik, Mali ve Sektörel Etkileri ile Sektörel Marjinal Azaltım Maliyet Eğrilerinin Belirlenmesi” Projesi, karbon fiyatlandırmasının potansiyel etkilerini modelleyecektir.  Modelleme esnasında birden fazla modelleme aracı birlikte kullanılacaktır. Bunlar: Vivid Economy-wide Modeli, Vivid Economics’in Endüstriyel Piyasa Modeli (IMM), Entegre MARKAL-EFOM Sistemi (TIMES) Modeli ve Sektörel Marjinal Azaltım Maliyeti Eğrileri’dir (MACC).

Bu projenin yürütücleri: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü – İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı, PMR Türkiye ekibi ve Dünya Bankası’dır. Proje danışmanları ise

öne çıkarılmış görsel

Ecofys, Vivid Economics, Life Enerji, uzmanları ile Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Yrd. Doç. Dr. Kemal Sarıca’dır.

Proje faaliyetleri, özel ve kamu sektörleri paydaşlarının katılımıyla 8-9 Mart tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen yönlendirme toplantısı ile başlamıştır. Bu toplantının akabinde özel ve kamu sektörleri paydaşlarının aktif katılımı ile modelleme çalışmaları başlatılmıştır. 5 Temmuz 2017 tarihinde yapılan ilk değerlendirme toplantısına kadar modelleme çalışmalarında kullanılacak veriler toplanıştır. Bu değerlendirme toplantısında ise yapılan modelleme çalışmalarının ön sonuçları paydaşlarla paylaşılmıştır. Yapılan bire bir sektöre özgü toplantılar ile bu sonuçlar derinlemesine tartışılmıştır ve paydaşlardan değerli görüşler toplanmıştır.

Yapılan bu değerlendirme toplantısının sonucunda modelleme çalışmalarına devam edilecektir. 3. Değerlendirme toplantısının ise Kasım ayı içerisinde yapılması bekleniyor.

 

Yorum Ekle

Mail adresiniz yayınlanmayacaktır. * ile işaretli alanlar zorunludur.