İşletmelerin Bakış Açısından Çevrim İçi Sistem

Bu yazı dizisinde işletme, baş doğrulayıcı ve doğrulayıcı kuruluşlar tarafından Çevrim İçi Sistemin nasıl kullanılacağı adım adım anlatılacaktır. Bu yazıda ise işletmeler tarafından Çevrim İçi Sistemin nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır.

Çevrim İçi Sistemde dört farklı kullanıcı çeşidi bulunmaktadır. Bunlar Ba­kanlık, işletmeler, doğrulayıcı kuruluşlar ve baş doğrulayıcılardır.

İşletmeler tarafından Çevrim içi Sistemde izleme planlarının ve emisyon raporlarının nasıl hazırlanacağını adım adım anlatan El Kitabı Mevcuttur. El Kitabını indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:

http://www.carbon-turkey.org/files/file/docs/Izleme_ve_Raporlama_Sistem_Kullanim_El_Kitabi.pdf

İşletmeler izleme planlarını Çevrim İçi Sistem üzerinden hazırlayıp yine sistem üzerinden Bakanlığa onaylatmak üzere iletirler. Emisyon raporları da yine Çevrim İçi Sistem üzerinden hazırlanır. Ancak, Çevrim İçi Sistem üzerinden emisyon raporunu hazırlayabilmek için işletmelerin Bakanlıkça onaylanmış izleme planının olması gereklidir. Yani, işletmeler Çevrim İçi Sistem üzerinden yıllık emisyon raporlarını hazırlayabilmek için onaylanmış izleme planlarını kullanırlar. Emisyon raporunu hazırlayan işletme, doğrulama işlemlerine başlarken tesislerinde yürüttükleri faaliyet(ler)i doğrulayabilecek doğrulayıcı kuruluşların listesine erişir. Bu sayede tesis, doğrulama yetki kapsamını sağlayan firmaları filtrelenmiş bir şekilde görür. İşletme doğrulama işlemleri için uygun bulduğu doğrulayıcı kuruluş ile sözleşme imzaladıktan sonra Çevrim İçi Sistem üzerinden kuruluşa doğrulama isteği gönderir. Doğrulayıcı kuruluş kendisine gelen bu isteği kabul ettikten sonra kuruluş ile işletme Çevrim İçi Sistem üzerinden eşleşmiş olur. Bu eşleşme ile doğrulayıcı kuruluş işletmenin emisyon raporunu ve de emisyon raporuna bağlı Bakanlıkça onaylanmış izleme planını görebilir.

Doğrulama raporunun hazırlanmasına kadarki doğrulama faaliyetleri Çevrim İçi Sistem üzerinden yürütülmez. Örneğin; doğrulayıcı kuruluş/baş doğrulayıcı tespit ettiği bulguları Çevrim İçi Sistem üzerinden iletilmez ya da belge iletimleri Çevrim İçi Sistem üzerinden iletilmez. Doğrulama faaliyetleri tamamlanıp doğrulama raporu hazırlanmaya başlandığında baş doğrulayıcı doğrulama raporunu Çevrim İçi Sistem üzerinden hazırlar. Daha sonrasında baş doğrulayıcı doğrulama raporunu tasdiklemesi üzerinde doğrulayıcı kuruluşa iletir. Doğrulama raporunu tasdikleyen doğrulayıcı kuruluş ise yine Çevrim İçi Sistem üzerinden raporu işletmeye iletir. Yani, doğrulama raporunu doğrulayıcı kuruluş Bakanlığa değil işletmeye iletir. Doğrulama raporu işletmeye iletildikten sonra doğrulama raporu ile emisyon raporu birleşerek doğrulanmış emisyon raporu haline gelir. En sonunda ise işletme doğrulanmış emisyon raporunu Bakanlığa iletir. İşletmeler özetlemek gerekirse Çevrim İçi Sistem üzerinden izleme planlarını hazırlar ve Bakanlığa onaylatır. Sonrasında işletmeler izleme planlarını kullanarak emisyon raporlarını hazırlar ve doğrulama işlemi sonrasında doğrulama raporunu teslim alırlar. En sonunda ise doğrulanmış emisyon raporlarını Çevrim İçi Sistem üzerinden Bakanlığa iletirler. Bakanlık emisyon raporunu ya da doğrulanmış emisyon raporunu bir daha sistem üzerinden onaylamaz veya doğrulamaz.

Yorum Ekle

Mail adresiniz yayınlanmayacaktır. * ile işaretli alanlar zorunludur.