Emisyon Ticaret Sisteminin Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi – Kapanış Konferansı

Emisyon Ticaret Sisteminin Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi Kapanış Konferansı 12-13 Aralık tarihleri arasında Ankara, Holiday Inn Otel’de gerçekleştirildi. Bu projenin yürütücüleri: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı- Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü-İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı, PMR Türkiye ekibi ve Dünya Bankası’dır. Projenin gerçekleştiricileri ise Ecofys, FutureCamp ve Life Enerji uzmanlarıdır.

Projenin amacı Türkiye’de bir Sera Gazı Emisyon Ticaret Sisteminin kurulmasının ve işletilmesinin dikkate alınmasına yönelik yol haritasının çıkarılmasıdır. Proje boyunca 3 adet çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştaylar sırasıyla Şubat, Mart ve Eylül ayında gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalıştaylarla birlikte katılımcılardan projenin ana çıktısı olan rapor hakkında çok faydalı geri bildirimler alınmıştır.

Yapılan bu kapanış konferansı ile 12 Aralık tarihinde projenin ana çıktısı olan “Türkiye’de Sera Gazı Emisyon Ticareti Sisteminin Oluşturulması ve İşletilmesinin Ele Alınmasına Yönelik Yol Haritası” raporu ile “Türkiye’de Emisyon Ticareti-Tesis İşletmecileri için Rehber” dokümanı sunulmuştur. Bu iki doküman katılımcılara İngilizce hem buradan hem de http://pmrturkiye.org/ sayfasından erişilebilecek.        Rapor, politika yapıcılarının Emisyon Ticaret Sistemi üzerine karar vermesi gereken sekiz tasarım unsuruna odaklanmaktadır:

  1. Kapsama karar verilmesi
  2. Emisyon üst sınırının belirlenmesi
  3. Tahsisatların dağıtımı
  4. Denkleştirmelerin kullanımının düşünülmesi
  5. Zamana bağlı esnekliğe karar verilmesi
  6. Fiyat tahmin edilebilirliği ve maliyet korumasının ele alınması
  7. Gözetim ve mevzuata uyumun sağlanması
  8. Diğer ETS’lere bağlanma seçeneğinin düşünülmesi

Rapor, Emisyon Ticaret Sisteminin tasarım unsurlarına ek olarak politikaların haritalandırılmasını gerçekleştirerek politika etkileşimlerine incelemektedir. Ayrıca, bir emisyon ticaret sistemi kurgulanırken ele alınması gereken bir diğer konu olan yasal ve kurumsal yapıyı incelemektedir. Son olarak ise rapor bir pilot Türk emisyon ticareti sistemine doğru giden yolda rehberlik edecek bir eylem planının taslağını çıkartmaktadır.

Hazırlanan özel sektör rehberi ise emisyon ticaret sistemine ilişkin temel bilgileri ve bir emisyon ticaret sistemine hazırlık yapmaya yönelik faydalı ipuçlarını ve kontrolleri içermektedir.

Yorum Ekle

Mail adresiniz yayınlanmayacaktır. * ile işaretli alanlar zorunludur.