Türkiye İçin Karbon Fiyatlandırılmasının Ekonomik, Mali ve Sektörel Etkileri ile Sektörel Marjinal Azaltım Maliyet Eğrilerinin Belirlenmesi Çalıştay No:1

Türkiye’de karbon fiyatlandırmasının mali, ekonomik ve sektörel etkilerinin modellenmesi çalıştayı 8-9 Mart 2017 tarihleri arası The Green Park Ankara Otel’de gerçekleştirilmiştir. Projenin yürütücüleri: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü – İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı, PMR Türkiye ekibi ve Dünya Bankası’dır. Proje danışmanları ise Ecofys, Vivid Economics, Life Enerji, uzmanları ile Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Yrd. Doç. Dr. Kemal Sarıca’dır. Çalıştay özel sektör ve kamu kurumlarının katılımıyla 8-9 Mart tarihleri arasında başarıyla tamamlanmıştır.

Türkiye, Niyet Edilmiş Ulusal Katkısı’nda (INDC) beyan ettiği 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını %21’e kadar azaltımı çerçevesinde bu projede karbon fiyatlandırmasının uygunluğu araştırılacaktır. Bu projenin 2 ana bileşeni bulunmaktadır. Bunlar “Türkiye’de karbon fiyatlandırmasının mali, ekonomik ve sektörel etkilerinin modellenmesi” ve “Türkiye için sektörel marjinal emisyon azaltım eğrilerinin geliştirilmesi”’dir. Bu çalışmalar sonucunda, piyasa temelli mekanizmaların sağlayabileceği emisyon azaltımlarının ve mekanizmalar sayesinde oluşabilecek muhtemel ekonomik etkilerin daya iyi anlaşılmasını mümkün olacaktır.

İki gün süren çalıştayın ilk gününde projenin genel bir sunumu yapıldıktan sonra, karbon fiyatlandırma politikaları ve emisyon azaltma hedefi doğrultusunda alternatif piyasa temelli mekanizmaların beklenen mali, ekonomik ve sektörel etkilerine ilişkin kullanılacak olan modeller tanıtıldı. Daha sonra sektörlere özgü marjinal emisyon azaltım eğrilerinin nasıl modelleneceği ve ne şekilde bilgiler içereceği anlatıldı. Bu sunumlar esnasında katılımcılardan bilhassa kamu kurumlarından gelen katılımcılardan, modelleme için ihtiyaç duyulabilecek veriler konusunda bilgilerine başvuruldu. Bu katılımcılar var olan ve erişilebilecek datalar ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Çalıştayın ikinci gününde ise sektörler üzerine detaylı bir çalışma yapıldı. Bu çalışmada yine modellemelerde kullanılacak olan sektörlere özgü verilerin ulaşılabilirliği ve verilerin tipleri tartışıldı. Sonrasında, “Referans Senaryo”ya dayalı modelleme tartışıldı. Hem kamu kurumlarından hem de özel sektör katılımcılarından oluşturulmuş referans senaryolara piyasa temelli mekanizmalar açısından katkıları alındı. Son olarak, olası politika senaryolarının hem kamu kuruluşları hem de özel sektör üzerine etkileri tartışıldı. Katılımcılardan geri bildirimler alındı.

Bu gerçekleşen çalıştay, bu proje kapsamında ilk yapılan çalıştay olması niteliğiyle birlikte, katılımcıların proje hakkında bilgilendirildiği ve geri bildirimlerinin alındığı bir proje tanıtım toplantısı niteliğindedir. İlerleyen dönemde bu proje kapsamında düzenlenecek olan diğer çalıştayların da temelini oluşturmaktadır.

Yorum Ekle

Mail adresiniz yayınlanmayacaktır. * ile işaretli alanlar zorunludur.