PMR – Çalıştay No. 3

EMİSYON TİCARET SİSTEMİNİN TÜRKİYE’YE UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞTAY NO:3

Emisyon Ticaret Sisteminin Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi Çalıştayı 20-23 Eylül tarihleri arasında Ankara, Holiday Inn Otel’de gerçekleştirildi. Bu projenin yürütücüleri: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı- Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü-İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı, PMR Türkiye ekibi ve Dünya Bankası’dır. Projenin gerçekleştiricileri ise Ecofys, FutureCamp ve Life Enerji uzmanlarıdır. 20-21 Eylül tarihleri arasında kamu kurumlarının, 22-23 Eylül tarihleri arasında özel sektörün katılımıyla çalıştay başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı Türkiye’de bir Sera Gazı Emisyon Ticaret Sisteminin kurulmasının ve işletilmesinin dikkate alınmasına yönelik yol haritasının çıkarılmasıdır. Yapılan bu üçüncü çalıştay ile projenin son çalıştayı tamamlanmıştır. Katılımcılardan alınan geri bildirimler ile birlikte projenin ana çıktısı olan rapor tamamlanacaktır.

Gerçekleştirilen bu çalıştayda öncelikli olarak emisyon ticaret sisteminin ana 10 tasarım unsuru için yasal ve kurumsal eksiklikler belirlenerek Türkiye’nin kendine özgü ihtiyaçları tartışılmıştır. Ayrıca, her bir tasarım unsuru belirli kriterlere göre değerlendirilmiş ve Türkiye için çıkarılan yol haritası için önemli girdiler oluşturulmuştur. Son olarak, projenin bir diğer önemli çıktısı olan özel sektör rehberinin taslak hali özel sektör katılımcıları ile paylaşılmıştır.

Yorum Ekle

Mail adresiniz yayınlanmayacaktır. * ile işaretli alanlar zorunludur.