Doğrulama ve Yetkilendirme Tebliği Doğrulama Kılavuzu Yayınlandı

 

Alman Federal Çevre, Doğa Koruma, İnşaat ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (BMUB) desteğiyle Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından uygulanmakta olan ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın proje faydalanıcısı olduğu “Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması (MRV) Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi”nin temel stratejik hedefleri çerçevesinde gerçekleşen faaliyetler devam ediyor. Projede son olarak, Sera Gazı Emisyonlarının Takibine İlişkin Mevzuat çerçevesinde hazırlanan kılavuzlara bir yenisi daha eklendi.

Bilindiği üzere kılavuzun hazırlanmasında, daha önce İzleme Planı Kılavuzu’nun hazırlanmasında da görev alan Life Enerji ekibi görevlendirilmiş olup 2016 yılının Haziran ayında GIZ, Bakanlık ve Life Enerji ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen açılış toplantısıyla çalışmalar başlamıştı.

Kılavuz; 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği” kapsamında hazırlandı ve geçtiğimiz günlerde “Doğrulama ve Yetkilendirme Tebliği – Doğrulama Kılavuzu” adıyla yayınlandı.

Bu kılavuz, işletmelerin yanında bu kez doğrulayıcı kuruluşların da kullanımına yönelik olarak hazırlandı. Mevzuat ve diğer kılavuzlarla birlikte kullanılabilen ve ilgili yerlerde bu dokümanlara atıflar içeren Doğrulama Kılavuzunda, işletmeler ve doğrulayıcı kuruluşlara doğrulama sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiğinin anlaşılır bir dille açıklanması hedeflendi. Bu amaçla, önceki kılavuzlarla uyumlu şekilde, okuyucuya çeşitli simge ve kutularla yönlendirmeler yerleştirildi.

Yukarıda bahsedildiği gibi Doğrulama Kılavuzu temel olarak Doğrulama ve Yetkilendirme Tebliğine dayanarak yazılmış olup çalışmalar esnasında Avrupa Birliği Komisyonu’nun çeşitli kılavuz dokümanlarından da faydalanıldı.

Doğrulama Kılavuzunun içeriğine baktığımızda kılavuzun temel olarak 5 bölümden oluştuğu görülmektedir. Bu bölümlerin başlıkları ve içerikleri aşağıdaki gibidir:

  • Doğrulamaya İlişkin Genel Bilgiler: Doğrulama sürecinde sıkça kullanılan ve bilinmesi gereken temel kavramlar, doğrulamanın genel prensipleri hakkında bilgilere yer verilmekte olup giriş niteliğinde olan bir bölümdür.
  • Çevrim İçi Sistemde Doğrulama Süreci: Çevrim içi sistem bugüne kadar işletmeler ve Bakanlık tarafından kullanılmaktaydı. Doğrulama faaliyetleriyle birlikte doğrulayıcı kuruluşlar ve baş doğrulayıcılar da sisteme dâhil ediliyor. Bu bölümde, süreçte yer alan tarafların çevrim içi sistem ile bağlantısı ve çevrim içi sistemde yer alan aktörlerin gerçekleştirebileceği işlemler açıklanmaktadır.
  • Doğrulama Süreci: Kılavuzun en kapsamlı kısmı olan bu bölümde, doğrulama sürecinde yer alan tüm adımlar tek tek ele alınmaktadır. Sürecin daha anlaşılır kılınması için çeşitli örnekler, görseller ve yönlendirmelere kılavuz boyunca yer verilmektedir. Simgeler yardımıyla, işletme ve doğrulayıcı kuruluşların odaklanması gereken başlıklar ayrıca vurgulanmaktadır.
  • Doğrulamada Dikkat Edilmesi Gereken Sektörel Konular: Doğrulama sürecinde sektör özelinde karşılaşılabilecek durumlara örnekler verilmektedir.
  • Ekler: Sürecin daha anlaşılır olması amacıyla hazırlanmış örnek formlar, şablonlar, açıklamalar bu bölümde listelenmektedir. Ayrıca, kılavuz içerisinde yeri geldikçe ilgili eklere atıf yapılmaktadır. Sürece ilişkin örnek takvim, stratejik analiz örneği, örnek bulgu formu ve örnek doğrulama raporu hazırlanan eklerden bazılarıdır.

Doğrulama Kılavuzuna dijital ortamdan erişim Bakanlık web adresi veya projenin web adresi aracılığıyla sağlanabilmektedir.

http://www.carbon-turkey.org/tr/haberler/dogrulama-kilavuzu-yayinlandi

http://www.csb.gov.tr/projeler/iklim/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=68352

 

Yorum Ekle

Mail adresiniz yayınlanmayacaktır. * ile işaretli alanlar zorunludur.