Oğuz Tosun

Life Enerji Ekibi, Uzman

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olan Oğuz, Life Enerji ekibine katılmasına kadar geçen üç yıllık sürede küçük hibe programları (UNDP/ GEF/ SGP, The U.S. Mission Abroad, East-West Center vb.) kapsamında dahil olduğu projeler kanalı ile iklim değişikliği alanında çalışma fırsatı bulmuştur.

Life Enerji’de karbon azaltım projeleri, karbon piyasaları (ETS, Karbon Vergisi, Gönüllü Karbon Projeleri ve CORSIA), karbon kredisi satışları ve kapasite geliştirme projeleri üzerine çalışmaktadır. Aralık 2019’da, İklim Krizi ile Mücadelenin Makroelonomik Yüzü isimli bir makalesi yayınlanmıştır.