İpek Topuz

Karbon Ayakizi ve Proje Koordinatörü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olan İpek, Life Enerji ekibine katılmasına kadar geçen süre zarfında Türkiye’ye özel emisyon faktörlerinin hesaplanması, illerin karbon ayak izlerinin hesaplanması, termik santrallerde sera gazı emisyonlarının azaltımı gibi projelerle iklim değişikliği alanında çalışma fırsatı bulmuştur.

Life Enerji’de karbon azaltım projeleri, gönüllü karbon piyasası, emisyon ticaret sistemleri (ETS) ve kapasite geliştirme projeleri üzerinde çalışmaktadır.

Uzmanlık Alanları

Kurumsal Karbon Ayakizi Analizi
0
Emisyon Ticaret Sistemleri Mekanizmaları
0%
Karbon Azaltım Sertifikasyonu Danışmanlığı
0%

Deneyimleri

Eğitim

Lisans
ODTÜ, Çevre Mühendisliği – 2011
Yüksek Lisans
Stuttgart Üniversitesi, Proses Mühendisi – 2014

Deneyim
  • Kurumsal karbon ayakizi analizi ve karbon nötrlenmesi
  • Yenilenebilir enerji projeleri için (Rüzgar, Hidroelektrik, Güneş, Jeotermal) karbon azaltım sertifikasyonu danışmanlığı verilmesi
  • Emisyon ticareti şemalarına yönelik kurumsal kapasite eğitimi verilmesi
  • Kapasite geliştirme projeleriyle ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi