İpek Topuz

Life Enerji Ekibi, Uzman

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olan İpek, Life Enerji ekibine katılmasına kadar geçen süre zarfında Türkiye’ye özel emisyon faktörlerinin hesaplanması, illerin karbon ayak izlerinin hesaplanması, termik santrallerde sera gazı emisyonlarının azaltımı gibi projelerle iklim değişikliği alanında çalışma fırsatı bulmuştur.

Life Enerji’de karbon azaltım projeleri, karbon piyasaları (ETS, Karbon Vergisi ve Gönüllü Karbon Projeleri), karbon kredisi satışları ve kapasite geliştirme projeleri üzerine çalışmaktadır.