İklim Şahin

Karbon Departmanı Müdürü, Life Enerji Ekibi

İklim, 2014 yılından bu yana, iklim değişikliği projelerinde yer almaktadır.

Türkiye’de Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Yönetmeliği kapsamında eğitimlerin verilmesi, kılavuzların hazırlanması, Çevrim İçi Sistemin tasarlanması konularında birçok projede yer aldı.

Ayrıca, emisyon ticaret sistemi, karbon vergisi ve diğer piyasa temelli mekanizmaların Türkiye’ye uygunluğunun değerlendirildiği projelerde yer aldı. İklim, gönüllü piyasaya karbon projeleri geliştirmektedir.

2017 yılından bu yana da Life Enerji’de Karbon departmanını yönetmektedir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü mezunudur.

Uzmanlık Alanları

İklim değişikliği projeleri
0
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Yönetmeliği kapsamında eğitimlerin verilmesi, kılavuzların hazırlanması, Çevrim İçi Sistemin tasarlanması
0%
Gönüllü piyasaya karbon projeleri geliştirme
0%

Deneyimleri

Eğitim

Lisans
ODTÜ, Kimya Mühendisliği – 2014

Deneyim
  • 15 ayrı sektöre izleme planlarının hazırlanması konusunda uygulamalı eğitimin verilmesi
  • 15 ayrı sektöre emisyon raporlarının hazırlanması konusunda uygulamalı eğitimin verilmesi
  • Kalsinasyon prosesi özelinde izleme planlarının ve emisyon raporlarının hazırlanması konusunda uygulamalı eğitimin verilmesi
  • PMR-İzleme, Raporlama ve Doğrulama Çimento Tesisleri Pilot Çalışması Kapsamında 3 adet Çimento tesisinin izleme planlarının ve emisyon raporlarının hazırlanması ve doğrulama sürecinde danışmanlık hizmetinin verilmesi
  • Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Mevzuat İçin Çevrim İçi Sistemin Tasarlanması
  • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için İzleme Planı Kontrol Kılavuzlarının Hazırlanması
  • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzmanlarına Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Eğitim Verilmesi
  • İzleme ve Raporlama Tebliği; İzleme Planı Kılavuzu’nun yazılması
  • Doğrulama ve Yetkilendirme Tebliği; Doğrulama Kılavuzu’nun yazılması
  • Sera Gazı Emisyonlarının Takibi konusunda Eğitimcilerin Eğitimi’ni gerçekleştirmek
İletişim

E-Posta: iklim.sahin@lifeenerji.com