Dr. Farız Taşdan

Yönetici Ortak

Farız Taşdan, Life Enerji yönetici ortağı olup, sırası ile lisansını ODTÜ- Uluslararası İlişkiler Bölümünde, Yüksek Lisansını HTW-Berlin’de, doktorasını da Tomas Bata University in Zlin’de tamamlamıştır.

Farız’ın uzmanlık alanları “Emisyonların izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması”, “Emisyon ticaret sistemleri ve karbon fiyatlandırma mekanizmaları” ve “Güneş enerji projelerinin geliştirilmesi, finansmanı ve yatırımı” olarak sıralanabilir.

Uzmanlık Alanları

Emisyonların İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması
0
Emisyon Ticaret Sistemleri ve Karbon Fiyatlandırma Mekanizmaları
0%
Güneş Enerji Projelerinin Geliştirilmesi, Finansmanı ve Yatırımı
0%

Deneyimleri

Eğitim

Lisans
ODTÜ, Uluslararası İlişkiler – 2002
Yüksek Lisans
HTW Berlin, Almanya
Doktora
Tomas Bata University in Zlin, Çek Cumhuriyeti

Deneyim
 • 15 ayrı sektöre izleme planlarının hazırlanması konusunda uygulamalı eğitimin verilmesi
 • 2 adet Çimento Fabrikasının izleme planlarının hazırlanarak elektronik sistemde bakanlığa sunulması
 • İzleme planlarının hazırlanması için basitleştirilmiş kılavuz hazırlanması hizmetinin verilmesi
 • Sera gazı emisyonları izleme ve raporlama ile ilgili mevzuatın, Avrupa Emisyon Ticaret Sistemi mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesi hizmetinin verilmesi
 • Sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve raporlanması ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti vermek
 • Gold Standard prosedürüne uygun karbon azaltım projeleri geliştirmek, karbon azaltım sertifikalarını pazarlamak
 • Lisanslı ve lisanssız güneş enerji santrali projeleri geliştirmek
 • 30’un üzerinde Gold Standard ve VCS altında karbon azaltım projesi geliştirmek
 • 40’ın üzerinde yenilenebilir enerji projeleri için yerel halk toplantısı yapmak
 • 10 adet rüzgar enerji projesinde karbon azaltım sertifikalarının çıkartılması için izleme ve raporlama yapmak
 • Şirket temsilcisi olarak COP15 ve COP17 Türkiye delegasyonu olarak katılmak