İzleme, Raporlama ve Doğrulama Çimento Tesisleri Pilot Çalışmaları

Proje kapsamında gönüllü olan 5 çimento tesisinin pilot izleme, raporlama ve doğrulama çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Proje Sahibi: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Dünya Bankası (PMR)
Proje Başlangıç Tarihi: Eylül 2014
Proje Bitiş Tarihi: Nisan 2016
Projenin Açıklaması: 17 Mayıs 2014 tarihinde revize edilerek yayımlanan “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” ile belirlenen faaliyetleri yürüten işletmelere izleme, raporlama ve doğrulama yükümlülüğü gelmiştir. Yükümlülük altında olan işletmeler ise 2015 yılı içerisinde ilk defa sera gazı emisyonlarını izleyerek yıllık raporlamalarını gerçekleştirmeye başlamıştır.

Proje kapsamında, beş çimento tesisi pilot izleme, raporlama ve doğrulamalarını gerçekleştirmek üzere gönüllü olmuştur.

Life Enerji, 2014 yılında 5 çimento pilot tesisine saha ziyareti gerçekleştirerek sera gazı emisyonlarının takibi hakkında eğitimler vermiştir. Akabinde de tesislerin izleme planlarını hazırlamıştır. Tesisler 2014 yılında üç aylık izlemelerini gerçekleştirmiş ve 2015 yılında da bu tesislerin emisyon raporları hazırlanmıştır. Hazırlanan raporlar ise akabinde akredite bir doğrulayıcı kuruluş tarafından doğrulanmıştır. Life Enerji, izleme planı ve emisyon raporlarının hazırlanması aşamasında olduğu gibi doğrulama sürecinde de danışmanlık hizmeti sağlamıştır. Hazırlanan doğrulanmış emisyon raporları Bakanlığa sunulmuştur. Böylelikle Bakanlık, ilk doğrulanmış emisyon raporlarını bu proje kapsamında almıştır. Bu projenin zamanlamasından fayda sağlayarak projeden elde edilen deneyimler Türkiye’de sera gazı emisyonlarının takibi sürecine çok önemli katkılar sağlamıştır.