Türkiye İçin Sektörel Marjinal Azaltım Maliyet Eğrilerinin Belirlenmesi

Proje kapsamında sektöre özgü marjinal azaltım maliyet eğrileri modellenecek ve bu modelleme çalışmasını içeren bir rapor hazırlanacaktır.

Proje Sahibi: Ecofys ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Dünya Bankası  (Partnership for Market Readiness PMR)
Proje Başlangıç Tarihi: Mart 2017
Proje Bitiş Tarihi: Devam Ediyor
Projenin Açıklaması: Türkiye, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında Ulusal Katkı Niyeti’nde (INDC) ortaya koyduğu hedeflerine ulaşabilmek adına karbon fiyatlandırması gibi piyasa temelli mekanizmaları değerlendirmektedir.
Bu proje kapsamında sanayi, enerji ve ulaşım sektörleri için marjinal emisyon azaltım maliyeti eğrileri çıkartılacaktır.
Ecofys, ve Life Enerji’nin dahil olduğu ve Yrd. Doç. Dr. Kemal Sarıca tarafından desteklenen bir konsorsiyum, bu projede yer almaktadır.
Proje kapsamında çeşitli çalıştay, toplantı ve eğitimler düzenlenecektir. Projenin ana çıktısı ise sektöre özgü marjinal azaltım maliyet eğrilerini modellemek ve bu modelleme çalışmasını içeren bir rapor hazırlamaktır.