T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzmanlarına Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ve Tebliğleri Üzerine Eğitim Verilmesi

Bu proje kapsamında izleme planlarının hazırlanması, kontrol edilmesi ve onaylanması konularında Bakanlık personeline eğitim verilmiştir.

Proje Sahibi: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ)
Proje Başlangıç Tarihi: Temmuz 2014
Proje Bitiş Tarihi: Temmuz 2014
Projenin Açıklaması: 17 Mayıs 2014 tarihinde revize edilerek yayımlanan “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” ile belirlenen faaliyetleri yürüten işletmelere izleme, raporlama ve doğrulama yükümlülüğü gelmiştir. Yükümlülük altında olan işletmeler ise 2015 yılı içerisinde ilk defa sera gazı emisyonlarını izleyerek yıllık raporlamalarını gerçekleştirmeye başlamıştır.
Bu proje kapsamında izleme planlarının hazırlanması, kontrol edilmesi ve onaylanması konularında Bakanlık personeline eğitim verilmiştir. Bu eğitim ile Avrupa Birliği’ndeki izleme, raporlama ve doğrulama sürecine ilişkin örneklere yer vererek ve Türkiye’deki süreçle kıyaslamasını sağlayarak deneyim paylaşımı gerçekleştirilmiştir. Verilen bu eğitimin ardından yaklaşık olarak 700 adet izleme planı, Bakanlığın onayına sunulmuştur.
Life Enerji, FutureCamp Climate GmbH danışmanlığı altında uzmanlık sağlamıştır.