Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarının Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Proje kapsamında karbon vergisi ve piyasa temeli mekanizmaların Türkiyeye uygunluğu değerlendirilecek ve bu çalışmayı içeren rapor hazırlanacaktır.

Proje Sahibi: Ricardo EAE aracılığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Dünya Bankası  (Partnership for Market Readiness – PMR)
Proje Başlangıç Tarihi: Haziran 2015
Proje Bitiş Tarihi: Devam Ediyor
Projenin Açıklaması: Türkiye, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında Ulusal Katkı Niyeti’nde (INDC) ortaya koyduğu hedeflerine ulaşabilmek adına karbon fiyatlandırması gibi piyasa temelli mekanizmaları değerlendirmektedir.
Bu proje kapsamında: karbon vergisi, enerji verimliliği ticareti, yenilenebilir enerji ticareti, sonuç odaklı finansman ve kapsamlı kredilendirme piyasa temelli  mekanizmaların belirlenen sektörler (enerji, sanayi, atık, binalar, ulaşım) için uygunluğu değerlendirilmektedir.
Projenin gerçekleştiricileri ise Ricardo AEA, Ecofys ve Life Enerji’dir.
Projenin ana çıktısı ise “Türkiye’de Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarının Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi” üzerine analitik raporun yayınlanmasıdır.
Konsorsiyum, raporun hazırlanma sürecinde Haziran 2015, Ekim 2015, Ocak ve Mart 2016 tarihlerinde özel ve kamu sektörünün yer aldığı çalıştay ve toplantılar ile düzenlemiştir. Çalıştay ve toplantılar esnasında rapora konu olan piyasa temelli mekanizmalara, bu mekanizmalara ait dünya örneklerine, politika etkileşimine, gelirin tekrar kullanımı konuları üzerine kapasite artışı yapılmıştır.