Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ve Tebliğleri Kapsamında Eğitimcilerin Eğitiminin Verilmesi

Bu proje kapsamında sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulama konusu ile karbon ayakizi hesaplama konusunda 4 günlük bir eğitim verilmiştir.

Proje Sahibi: Türkiye Çevre Koruma Vakfı İktisadi İşletmesi (TÜÇEV)
Proje Başlangıç Tarihi: Şubat 2017
Proje Bitiş Tarihi: Şubat 2017
Projenin Açıklaması: Life Enerji, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı katkıları ile Türkiye Çevre Koruma Vakfı bünyesinde kurulmuş Türkiye Karbon Yönetimi Eğitim Merkezi (KAREM) tarafından eğitim vermek için görevlendirilmiştir. Eğitimin içeriği T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17 Mayıs 2014 tarihinde revize edilerek yayımlanan “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” ve Tebliğleridir. Sera gazı emisyonlarını izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına yanı sıra eğitim esnasında “Karbon Ayak İzi Hesaplama” konusuna da detaylı olarak yer verilmiştir.

Verilen bu dört günlük eğitimin ilk üç gününde sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin Mevzuat kapsamında izleme planlarının hazırlanması, emisyonların izlenmesi, emisyon raporlarının hazırlanması, doğrulama süreci ve doğrulanmış emisyon raporlarına yer verilmiştir. Süreç, Çevrim İçi Veri Yönetim Sistemi üzerinden yürütüldüğü için eğitim esnasında uygulamalı olarak sistem üzerinden örnek birer izleme planı ve emisyon raporu hazırlanmıştır. Eğitimin son gününde ise karbon ayak izi hesaplama konusuna yer verilmiştir. Örnek bir firmanın karbon ayak izi hesaplanmıştır. Eğitim, yapılan sınav ile sonlandırılmıştır.

4 gün süren bu eğitim, çoğunluğunun akdemisylerden oluştuğu toplamda 60 kişilik katılımcı kitlesine verilmiştir.