Emisyon Ticaret Sistemi Uygulamaları ve Türkiye Değerlendirmesi Raporunun Hazırlanması

Proje kapsamında sera gazı emisyonlarının takibi ile ilgili sürecin gelecekte entegre edilebileceği emisyon ticareti ya da başka alternatifleri de içerisine alan bir değerlendirme raporu hazırlanmıştır.

Proje Sahibi: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ)
Proje Başlangıç Tarihi: Temmuz 2015
Proje Bitiş Tarihi: Aralık 2015
Projenin Açıklaması: 17 Mayıs 2014 tarihinde revize edilerek yayımlanan “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” ile belirlenen faaliyetleri yürüten işletmelere izleme, raporlama ve doğrulama yükümlülüğü getirilmiştir.

Yükümlülük altında olan işletmeler ise 2015 yılı içerisinde ilk defa sera gazı emisyonlarını izleyerek yıllık raporlamalarını gerçekleştirmeye başlamıştır. Life Enerji, sera gazı emisyonlarının takibi ile ilgili sürecin gelecekte entegre edilebileceği emisyon ticareti ya da başka alternatifleri de içerisine alan bir değerlendirme raporu hazırlamıştır. Bu raporda emisyon ticaret sisteminin çerçevesi belirtilmiş, genel prensipleri anlatılmıştır. Rapor, gelişmiş ülkelerdeki emisyon ticaret sistemi örnekleri ve farkları üzerinde durmuştur.