Almanya Federal Hükumeti, İklim Koruma Programı 2030 ‘un köşe taşlarından olan ve Almanya’nın 2030 sera gazı salımı azaltımı hedeflerine ulaşmada kritik bir rol üstlenecek, binalarda ve ulaşım sektöründe kullanılan yakıtlara yönelik yeni karbon fiyatlandırma şemasını 2021 yılı itibari ile uygulamaya başlayacağını duyurdu. (Almanya’nın tarihi karbon salımı seviyelerini ve hedeflenen azaltım projeksiyonlarını Şekil 1’de gösterilmiştir.)

 

Şekil 1: Almanya’da sektörlere göre sera gazı salım seviyeleri (1990-2018)

 

Ulusal bir emisyon ticareti sistemi olarak faaliyet gösterecek bu yeni karbon fiyatlandırma pratiği, birinci aşamasında her ton CO2 eşd salım için bir sabit fiyatın belirlenmesini; ikinci aşamada ise karbon salımları için minimum ve maksimum fiyatlandırma uygulamasına geçilmesini ön görüyor.  Almanya’nın enerji, sanayi ve domestik havacılık sektörlerinden kaynaklanan sera gazı salımlarının zaten AB ETS’nin kapsamında fiyatlandırıldığı düşünüldüğünde, bu yeni karbon fiyatlandırma uygulaması ile Almanya’nın neredeyse bütün büyük sektörleri 2021 yılıyla birlikte bir karbon fiyatlandırma şemasına dahil olmuş olacak.

 

Şekil 2: AB ETS Kapsamında Düzenlenmeyen Sektörler

Alman Hükumeti’nin yaptığı açıklamaya göre, ilgili karbon fiyatı kaynak tarafında akaryakıt ithalatçılarına uygulanacak ve ısıtma yağı, LPG, doğal gaz, kömür, benzin ve dizel gibi yakıtlar için geçerli olacak şekilde tasarlandı. Hükumet, yeni fiyatlandırma uygulamasına binalar ve ulaşım sektörü için tasarlanmış, fiyatlandırmaya değeri 10 Euro ($11) olacak tahsisatlar ile 2021’de başlayacak. Bu kapsamda, tahsisatların fiyatı 2022 yılında iki katına çıkarak 20 Euro ($22)’dan değer görecek ve bu yıldan sonra 2025’te 35€/tCO2 ($38) değerine ulaşana kadar her yıl 5€ artacak. 2026 yılından itibaren, AB Çaba Paylaşımı Yönetmeliği uyarınca Almanya’nın AB kapsamı dışı sektörlerdeki azaltım hedeflerine paralel olarak belirlenecek bir emisyon üst sınırı, sabit fiyat uygulamasının yerini alacak ve her yıl düşürülecek. Bu kapsamda, tahsisatlar ihale süreci ile tahsis edilecek şekilde dağıtılması ön görülüyor. Ayrıca 2026’da, bu yeni ulusal ETS’de tahsisatların tahsisi minimum (€35/tCO2) ve maksimum (€60/tCO2) fiyatlar üzerine kurulu bir fiyat koridoru da içerecek. Fakat sonrası için bir potansiyel fiyat koridoru henüz belirlenmiş değil. Bu noktada akıllara bir soru takılmakta: Ya yeni ETS kapsamındaki tahsisatların tahsisi, Almanya’nın AB Çaba Paylaşımı Yönetmeliği kapsamındaki bütçesini aşarsa? Böylesi bir durumda, diğer AB üyesi ülkelerden tahsisat satın alınması yoluna gidilecek. 

 

Almanya tarafından uygulanacak bu yeni ETS şeması ile aynı zamanda uzun vadede AB ETS’sinin binalar ve ulaşım sektöründen kaynaklı emisyonları kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor. Güncel senaryoda AB ETS kapsamında düzenlenmeyen sektörlere Şekil 2 kanalı ile göz atılabilir. 

 

Yeni ETS uygulaması ile birlikte akıllara gelen bir diğer soru da yakıt kullanıcıları yeni uygulamadan nasıl etkileneceğine yönelik olmaktadır. Yeni karbon fiyatlandırma mekanizmasının, akaryakıt fiyatlarını 2021’de litre başı 0.03€, 2026’da ise 0.09-0.15€ artırması bekleniyor. Bu bağlamda, sabit fiyattan ve ilerleyen aşamalarda ihale süreciyle satılacak tahsisatlardan elde edilecek gelirin, yakıt kullanıcılarının karşılaşacağı ek fiyatların telafi edilmesi için kullanılması planlamakta. 

 

Almanya Hükumeti tarafından tanıtılan İklim Koruma Programı, binalardan ve ulaşım sektöründen yapılan karbon salımlarına bir fiyat konulmasını hedefleyen fakat aynı zamanda yenilenebilir enerji sektörünün büyütülmesine, trafikteki elektrikli araba sayısının artırılmasına, toplu taşıma hizmetleri için ayrılan bütçelerin artırılmasına ve binaların enerji verimliliği ile modernizasyonun sağlanmasına yönelik vergi desteğinin artırılmasına yönelik teşvikleri ve petrolün yakılması ile çalışan yeni ısıtma sistemlerinin kullanılmasının yasaklanması gibi tedbirleri içeren bir geniş ölçekli iklim eylem planıdır. 

 

Kaynak: Uluslararası Karbon Eylem Ortaklığı (ICAP)

Yorum Ekle

Mail adresiniz yayınlanmayacaktır. * ile işaretli alanlar zorunludur.