Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında özel sektöre, danışmanlara ve akademisyenlere izleme planlarının ve emisyon raporlarının hazırlanması, doğrulama süreci ve Çevrim İçi Sistemin kullanımına ilişkin eğitimler verilmiştir.