• Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından “Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında Life Enerji, sayısız projede yer almıştır. Proje kapsamında “İzleme ve Raporlama Tebliği-İzleme Planı Kılavuzu”nu ve “Doğrulama ve Yetkilendindirme Tebliği-Doğrulama Kılavuzu”nu hazırlamıştır.

“İzleme ve Raporlama Tebliği-İzleme Planı Kılavuzu” için tıklayınız. 
“Doğrulama ve Yetkilendindirme Tebliği-Doğrulama Kılavuzu” için tıklayınız.

  • Yönetmelik kapsamında sera gazı emisyonlarının takibinin (izleme, raporlama ve doğrulama) yapıldığı web tabanlı Çevrim İçi Sistemi geliştirmiştir. Bu sitemi Bakanlık, işletmeler, baş doğrulayıcı ve doğrulayıcı kuruluşlar kullanmaktadır.
  • Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin özel sektöre, danışmanlara, akademisyenlere ve Bakanlık personeline sayısız eğitim vermiştir.
  • Life Enerji, Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Türkiye Projesi kapsamında birçok projede yerel ortak olarak yer almıştır. PMR Projesi kapsamında çimento tesislerinde pilot izleme, raporlama ve doğrulama çalışmaları yürütülmüştür.
  • PMR Projesi kapsamında emisyon ticaret sisteminin Türkiye’ye uygunluğu değerlendirilmiştir. Bu kapsamda çeşitli çalıştaylar düzenlenmiş ve “Türkiye’de Sera Gazı Emisyon Ticaret Sisteminin Oluşturulması ve İşletilmesine Yönelik Yol Haritası” konulu analitik rapor hazırlanmıştır. Rapor için tıklayınız.
  • Life Enerji, PMR Projesi kapsamında ETS dışındaki karbon vergisi ve diğer piyasa temelli mekanizmaların Türkiye’ye uygunluk değerlendirmesi projesinde de yer almaktadır.
  • Türkiye’de karbon fiyatlandırmasının mali, ekonomik ve sektörel etkilerinin modellenmesi Life Enerji’nin yerel ortak olduğu proje ekibi tarafından çalışılmaktadır.
  • Türkiye’de sektörel marjinal azaltım maliyet eğrilerinin modellenmesi Life Enerji’nin yerel ortak olduğu proje ekibi tarafından çalışılmaktadır.