• Çatı ve arazi tipi olmak üzere güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi gerçekleştirirken takip edilmesi gereken adımları ve dikkat edilmesi gereken hususları içeren ”Lisanssız Güneş Enerjisi Geliştirme Kılavuzu” hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanıp yayınlanmıştır.
  • “Lisanssız Güneş Enerjisi Geliştirme Kılavuzu” için tıklayınız
  • Üyelerini güneş enerjisi projesi yatırımına teşvik etmesi amacıyla Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası personeline ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine eğitimler verilmiştir.