Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi için 2013 yılında Avrupa Birliği kurallarına göre Türkiye’nin ilk izleme planı ve emisyon raporu hazırlanmıştır.