• Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından “Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında Life Enerji, sayısız projede yer almıştır. Proje kapsamında “İzleme ve Raporlama Tebliği-İzleme Planı Kılavuzu”nu ve “Doğrulama ve Yetkilendindirme Tebliği-Doğrulama Kılavuzu”nu hazırlamıştır.

“İzleme ve Raporlama Tebliği-İzleme Planı Kılavuzu” için tıklayınız.
“Doğrulama ve Yetkilendindirme Tebliği-Doğrulama Kılavuzu” için tıklayınız 

  • Yönetmelik kapsamında sera gazı emisyonlarının takibinin (izleme, raporlama ve doğrulama) yapıldığı web tabanlı Çevrim İçi Sistemi geliştirmiştir. Bu sitemi Bakanlık, işletmeler, baş doğrulayıcı ve doğrulayıcı kuruluşlar kullanmaktadır.
  • Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin özel sektöre, danışmanlara, akademisyenlere ve Bakanlık personeline sayısız eğitim vermiştir.